!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Garage

Bostadsrättsföreningen är tillsammans med åtta andra bostadsrättsföreningar och 3 bostadsföretag medlemmar i Södra stationsgaragens samfällighetsförening(SSGS).
Samfälligheten har 9 garage med totalt 730 platser. Det närmaste garaget som har c:a 200 platser har infart från Fatburs Brunnsgata 11.


Uthyrningsverksamheten administreras av HSB Stockholm
010 442 11 00
E-mail: servicecenter.stockholm@hsb.se
En ”normalplats” kostar f o m 1 april 2018 1452 kr.
Ett mindre antal laddplatser finns också för 1852 kr.

 

Kamera i garageentrén och sensorer i trapphuset

Från den 12 februari 2018 kommer det att finnas en kamera riktad mot garagets entrédörrar. Kameran registrerar in- och utfarter. Uppgifterna lagras i 24 timmar och spelas därefter över. Syftet är att om det sker något oönskat i garagen kunna se vilka bilar som passerat den aktuella tiden.

Sensorer installeras i trapphuset till garaget Swedenborgsgatan 23 vilka kommer känna av om någon vistas längre tid än 10 minuter mellan 22.00 och 06.00. En ton kommer då att låta så starkt att det kommer att vara svårt att fortsätta att vistas i trapphuset.