!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Nyckelbrickor

Denna rutin gäller för boende i Brf Fatbursstranden 1

 

  • För att kunna beställa en nyckelbricka måste man vara boende i Brf Fatbursstranden 1
  • Den boende gör beställningen hos Nacka lås och larm via deras mailadress: info@nll.nu
  • Vid beställning uppger den boende sitt namn, telefonnummer, adress samt lägenhetsnummer.
  • Nacka lås och larm registrerar ovan uppgifter om den boende samt nummer på nyckelbrickan för att kunna avregistrera nyckelbrickan vid behov. Dessa uppgifter sparas hos Nacka lås och larm.
  • Nacka lås och larm skickar antingen nyckelbrickan per rekommenderat brev med mottagarkvittens till den boende
    eller så får den boende möjlighet att själv hämta ut nyckel på plats hos Nacka lås och larm mot uppvisande av legitimation och underskrift. På så sätt säkerställs det att nyckelbrickan inte hamnar hos någon obehörig. Nacka lås och larm sparar mottagarkvittensen tillsammans med nyckelbeställningen.
  • Den boende kommer debiteras en kostnad om 250 kr per nyckelbricka samt eventuell kostnad för att brickan skickas per rekommenderad post. 
  • Vid in- och avflyttning ska samtliga utkvitterade lägenhetsnycklar inklusive nyckelbrickor överlämnas till den nya ägaren, respektive hyresgäst.
  • Vid borttappad eller stulen nyckelbricka så meddela styrelsen genast så att vi kan blockera den.

Tips!

Egen kod. Det går att lätt skapa en egen tillfällig portkod för exempelvis gäster till en bjudning. Du för din bricka/tagg över kod dosan utanför porten och slår
stjärna - nya koden – stjärna. Nu har du en personlig kod som gäller i åtta
timmar.

Uppdaterad 2018-05-07 av M.Lind