!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Nyckeltagg

Denna rutin gäller för boende i Brf Fatbursstranden 1

 

  • För att kunna beställa en nyckeltagg så måste man vara boende i Brf Fatbursstranden 1
  • Den boende gör beställningen hos Nacka lås och larm via deras mailadress: info@nll.nu
  • Vid beställning uppger den boende sitt namn, telefonnummer, adress samt lägenhetsnummer.
  • Nacka lås och larm registrerar ovan uppgifter om den boende samt nummer på nyckeltagg för att kunna avregistrera den vid behov. Dessa uppgifter sparas hos Nacka lås och larm.
  • Nacka lås och larm skickar antingen nyckeltaggen per rekommenderat brev med mottagarkvittens till den boende eller så får den boende möjlighet att själv hämta ut den på plats hos Nacka lås och larm mot uppvisande av legitimation och underskrift. På så sätt säkerställs det att nyckeltaggen inte hamnar hos någon obehörig. Nacka lås och larm sparar mottagarkvitten tillsammans med beställning.
  • Den boende kommer debiteras en kostnad om 250 kr per nyckeltagg samt eventuell kostnad för att den skickas per rekommenderad post. 
  • Vid in- och avflyttning ska samtliga utkvitterade lägenhetsnycklar och nyckeltaggar överlämnas till den nya ägaren, respektive hyresgäst.
  • Vid borttappad eller stulen nyckeltagg så meddela styrelsen genast så att vi kan spärra den.

Uppdaterad 2018-07-28 av M.Lind