!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Ordningsregler

 

God trivsel och ordning inom föreningen förutsätter att medlemmar och hyresgäster iakttar nedanstående:

Eget bygg och hantverksarbete i mindre omfattning, inklusive hobbyverksamhet som att hamra, spika eller borra upp enstaka tavlor el liknande, är tillåtet vardagar kl. 8.00-19.00 samt lördagar och söndagar kl. 11.00-17.00. Vi vädjar om att låta söndagar vara fria från störande bygg- och hantverksarbete. Allmänna helgaftnar och helgdagar är det inte tillåtet.

Renoveringar och ombyggnadsarbeten kräver godkänd ansökan. Arbetsperiodens start- och slutdatum skall anslås i egen och intilliggande portars anslagstavlor minst två veckor i förväg. 

Betongarbeten som t.ex. bilning, håltagning eller regelproppning kräver tillstånd från styrelsen. Denna typ av arbete får endast utföras under vardagar måndag -fredag mellan kl 08-16. Dessa arbeten skall anslås med exakt vilka dagar och tider de kommer att utföras, minst två veckor i förväg på egen och intilliggande portars anslagstavlor.

1. Det är inte tillåtet att skaka eller
 piska mattor och annat från fönster eller på balkonger. Mattvård får skötas via dammsugning eller tvätt i grovtvättmaskinen.

2. Av sanitära skäl är det inte tillåtet att mata fåglar från lägenheten eller på gården.

3. Tänk på att placera dina balkonglådor på balkongens insida.

4. Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att sätta upp parabolantenner utan styrelsens tillstånd.

5. Det är förbjudet att grilla på balkongerna. Detta ska ske på avsedd plats på gården.

6. Spola inte ned föremål (tamponger, pappershanddukar, bindor, öronpinnar m.m.) som kan orsaka stopp i toaletten.
Anmäl snarast stopp eller andra felaktigheter i fråga om avlopp, se
Felanmälan.

(OBS: Jourutryckning kostar 1500:- + en timkostnad på 425:-)
När du beställer jourutryckning kom ihåg att bostadsrättsföreningen enbart står för kostnad som berör byggnaden och INTE för åtgärd på enskilda lägenheter.

7. Sopor och dyl. skall vara väl inslagna när de läggs i sopnedkasten. Tidningar, glas etc. skall läggas i särskilda behållare i grovsoprummet.

8. Mattor får inte läggas utanför lägenhetens ytterdörr.

9. Utsidan av lägenheternas ytterdörrar får inte förändras. Ytterdörrens handtag får inte bytas ut till handtag av annan modell.

10.Var försiktig med prydnader och utsmyckningar i trapphusen - alla har inte samma smak. Anslag får endast sättas upp på anslagstavlorna i trapphusen.

11. Placera inga föremål i entréer, trapphus, källar- och förrådsgångar som kan hindra utrymning t.ex. vid brand. Cyklar och barnvagnar förvaras i därför avsedda rum.

12. Tänk på säkerheten. Se till att ytterport och dörrar till byggnadens allmänna utrymmen är stängda och lägenhetens förrådsutrymmen låsta.

13. Låt inte barnen leka i entréer, trapphus, hissar, källargångar eller på gårdshusets tak.

14. Källarutrymmen får inte användas för reparation eller rengöring av mopeder eller motorcyklar.

15. Förvara inte stöldbegärliga saker i källarförråden och se till att du har ett rejält lås till ditt förråd. Det är inte tillåtet att förvara brandfarliga ämnen och föremål i källarutrymmen. Använd inte utsidan av källarförråden till att förvara saker eller för placering av möbler.

16. Det är förbjudet att röka i våra gemensamma utrymmen som innergård, trapphus, hissar, källargångar, förråd, tvättstugor m.m. Rökning bör undvikas på balkong.

17. Motorfordon såsom mopeder och motorcyklar får ej förvaras i eller transporteras genom byggnaden. Det innebär att det är förbjudet att förvara motorfordon i källare, inne i lägenheten eller på balkongen. Det är inte tillåtet att köra eller parkera motorcykel på gården. Moped få ej köras på gården och skall parkeras i cykelställ.

 

Styrelsen 170621