!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Återvinningsrum

Välkomna till föreningens återvinningsrum. 

Du hittar det mitt emot entrén till Swedenborgsgatan 23, ingång även från gården.


Återvinningsrummet är öppet vardagar mellan 07.00-21.00

Lördagar och söndagar mellan kl 09.00-21.00


Då kan rummet öppnas med er låsbricka. I informationsbladet som delats ut till alla boende framgår också vilka regler som gäller för återvinningsrummet.

På Stockholm Vattens hemsida finns aktuella uppgifter om återvinningscentraler för hantering av annat avfall.

Längst ned så kan du ladda ned en pdf med all infomation samlad.


Riktlinjer för avfallshantering.

Som en del av Stockholms Stads miljöprogram kommer vi i föreningen att införa en miljöeffektiv avfalls­hantering. Mycket material i vårt avfall kan återvinnas och återanvändas vid produktion av nya material och produkter. Genom att återvinna material sparar vi både naturresurser och energi. För att minska vår miljöpåverkan arbetar vi för att minimera mängden avfall och öka andelen material som återvinns.

För att underlätta för boende och lokalhyresgäster införs ett utökat system för källsortering och grovsopor i huset.

Källsortering av förpackningar

Förpackningar av papper, glas, wellpapp, metall och plastförpackningar skall placeras i respektive kärl i husets källsorteringsrum. Det är viktigt att förpackningarna är rena och torra för att undvika dålig lukt i rummet. Förpackningar av papper och wellpapp skall plattas till för att spara utrymme i kärlen och minimera antalet transporter.

Hushållsavfall.

Avfall från hushållet, som inte kan källsorteras som exempelvis matrester, smutsiga förpackningar och blöjor, skall förpackas i väl tillslutna påsar. Hushållsavfall får inte innehålla miljöfarligt avfall. Hushållsavfallet ska slängas i försluten soppåse i sopnedkasten.

Miljöfarligt avfall.

I källsorteringsrummet finns behållare för mindre elektronik, batterier, lysrör, glödlampor och energisparlampor som innehåller miljöfarliga ämnen och som inte får slängas i hushållsavfallet. Övrigt miljöfarligt avfall som t.ex. bilbatterier, däck samt kemikalier som lösningsmedel och färgrester skall ni själva transportera och lämna till en återvinningscentral (ÅVC). 

Grovavfall i kärl.

Allt avfall som inte är hushållsavfall och inte kan källsorteras utgör grovavfall (t.ex. husgeråd, böcker, dricksglas, porslin och keramik). De boende ansvarar för att lämna sitt grovavfall i de kärl som finns.

Textilier och skor lämnas till återvinningsstationer för klädinsamling till förmån för behövande. Större grovavfall och elektronik såsom t.ex. möbler, vitvaror och TV-apparater får inte lämnas i källsorteringsrummet utan måste lämnas på närmaste återvinningscentral (ÅVC). Boende står själva för borttransport av dessa.

 

Vid inflyttning/utflyttning.

Vid inflyttning och utflyttning från byggnaden är det särskilt viktigt att boende hanterar allt grovavfall i samband med flytten. Grovavfall ska transporteras och lämnas till en återvinningscentral.

 

Det är förbjudet att slänga följande i soprummet.

Möbler

Vitvaror

Rivningsavfall

Målarburkar

Kemikalier

Bilbatterier

Däck

Boende ordnar själva med borttransport eller lämnar avfallet på något av stadens inlämningsställen. Föreningen, d v s alla boende får annars stå för den kostnaden.

Tack för er hjälp att minska föreningens miljöpåverkan och kostnader.

 

* Angående hantering av skrivartoners och patroner.

Tomma bläckpatroner går som brännbart, dvs hushållsavfall, eftersom de till största delen består av plast.

Tomma skrivartoners läggs i elektronikkärlet eftersom de innehåller viss elektronik och i många fall går till återvinning och blir nya toners, så kallade re-fillers.

  

Dokument

Återvinningsrum.pdf 2014-12-09
Sopkaos!!!.pdf 2015-03-10