!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Hobbylokal

Hobbyrummet, så här funkar det

Du kan välja mellan att antingen bli årsmedlem, eller bara hyra lokalen vid enstaka tillfällen.

Alla boende i BRF Fatburstranden 1 kan använda lokalen för enklare hobbyverksamhet som exempelvis mindre snickeri, möbelrenoveringar, cykelreparationer, etc. Du kan antingen välja att vara årsmedlem för 200 kronor, eller vara "dags-medlem" för 50 kronor/dag. 

Lokalen kan användas av 1-4 personer samtidigt, beroende på arbetets art. Verksamheten bygger på att vi tillsammans tar ansvar för ordningen i lokalen, samt att vi tar nödvändig hänsyn och kommer överens om de tider när vi arbetar flera i lokalen.

I hobbyrummet finns en grundutrustning av verktyg som bara får användas i lokalen, och alltså inte får tas med till annan plats. I samband med medlemskap, eller hyra över dagen, förbinder du dig att följa lokalens ordnings- och säkerhetsregler.

Verktygen är inköpta av föreningen och delvis skänkta av boende inom föreningen. Du får bara använda dem om du har kunskap om verktygen. Vi saknar en del praktiska handverktyg, så om du har mejslar, tänger, hammare m m över, tar vi tacksamt emot dem!

Läs hobbylokalens ordnings- och säkerhetsregler som PDF (se nedan)

Adress till hobbyokalen: Swedenborgsgatan 25, porten från gården (ingång via korridoren i trapphuset som är gemensam med föreningslokalen).

Kontakt, information m m: hobby@fatbursstranden1.se

Lokalansvarig:

Anders Welander 0709-253 66 65

 

Dokument

Hobbyrummet.pdf 2015-01-22
Ordning&Säkerhet.pdf 2014-04-27

Uppdaterad 2018-10-22 av ML