!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Cykelrum/cykelställ

Några enkla råd för att ge alla cykelägare möjligheten att ställa in sina cyklar i cykelrummen och i cykelställena på gården: 

Byggnaden har cykelrum i markplan i alla portuppgångar. Avsikten med cykelrummen är att erbjuda alla cykelägare som bor i föreningen några trygga platser. De är avsedda för cyklar, och här ska helst inte barnvagnar, lekredskap, barnkälkar, pulkor etc förvaras då de tar för stort utrymme. Använd rummen för barnvagnar istället för sådant.

I enstaka fall har cykelrummen på privat initiativ försetts med hyllor för lekredskap m m, vilket kan vara ett bra sätt att få ordning i lokalen. (Ett par portuppgångar saknar också ett särskilt barnvagnsrum och endast där är det nödvändigt att barnvagnar samsas med cyklar.)

Eftersom rummen tyvärr har ganska begränsade ytor har vi heller inte plats för långtidsförvaring av cyklar som inte används för aktivt bruk (d v s cyklar som står oanvända år efter år). Vi har också återkommande problem med kvarglömda cyklar, ofta med behov av översyn och reparationer. Dessa cyklar tar mycket plats och orsakar stor irritation bland andra cykelägare som har svårt att komma in i cykelrummen.

Vi vill uppmana alla föräldrar/cykelägare som har gamla barncyklar/egna äldre eller obrukbara cyklar, att själva ta om hand om problemet genom att skänka bort dem eller sälja dem!

Föreningen tvingas varje år att göra en inspektion av cykelrummen för att märka upp cyklar. I de fall ingen ägare ger sig till känna, ta de övergivna cyklarna i förvar en tid och därefter skänka dem till en cykelhandlare för upprustning och försäljning. 

Som komplement till cykelrummen finns även cykelställ på innergården, och vi har även utökat antalet platser från och med 2015. Avsikten med cykelställen är densamma som för cykelrummen: De är till för aktiva cykelägare och ska inte vara en plats för övergivna cyklar. Vi gör samma inspektion bland cykelställen, märker upp trasiga och kvarglömda cyklar, och tar dem i förvar.