!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Andrahandsuthyrning

Andrahanduthyrning i Fatbursstranden 1

Du kan hyra ut din bostad i andra hand, men under en begränsad tid då bostaden i första hand ska bebos av den som äger bostadsrätten. För att hyra ut i andra hand krävs tillstånd från bostadsrättsföreningen, vilket görs skriftligt och i god tid på blanketten som finns längst ned på sidan.

Du måste ange skäl till varför du vill hyra ut din bostad. Föreningen godkänner som regel att lägenheten hyrs ut under ett år, bland annat i syfte att pröva annat boende, för studier eller vid utlandstjänstgöring. Byts andrahandshyresgästen ut eller om en förlängning av avtalet behöver göras ska en ny ansökan lämnas in. En ny hyresgäst påverkar inte den totala längden av uthyrningen.

Från 1 september 2016 tar föreningen ut en avgift för andrahandsuthyrning av bostadsrätten. Avgiften är 10% av ett prisbasbelopp per år, vilket motsvarar en avgiftshöjning på 370 kr i månaden under den tid som bostadsrätten hyrs ut i andra hand. Avgiften tas ut på andrahandsuthyrningar som anmäls eller ändras efter 1 september 2016 och läggs som en extra post på avin för månadsavgiften.

Bostadsrättshavarens ansvar

Det är bostadsrättshavarens ansvar att korrekt hyresavtal upprättas mellan BR-innehavare och andrahandshyresgäst. Du kan hitta exempel på andrahandskontrakt på nätet, bland annat på Hyresgästföreningens eller Fastighetsägarnas webbplatser.

Det är du som bostadsrättsinnehavare som är ansvarig för lägenheten även när du själv inte bor i den. Du bör därför se över ditt försäkringsskydd så att du är korrekt skyddad. Din hyresgäst bör också kontrollera sitt försäkringsskydd vad gäller hemförsäkring. Det är även bra att göra en inventarieförteckning tillsammans. 

Som bostadsrättsinnehavare är du ansvarig för boendet, trots att du själv inte bor i den under uthyrningsperioden, vilket gör att du riskerar att bli uppsagd om inte din hyresgäst sköter sig eller stör grannarna på ett grovt sätt. Vi råder dig därför till att göra en grundlig undersökning av den du ämnar hyra ut till genom att ta referenser och göra en kreditprövning. Du är alltså hyresvärd åt din hyresgäst och föreningen har inget ansvar mot din hyresgäst.

Det är många saker att tänka på vid andrahandsuthyrning, därför råder vi dig att läsa den information som finns nedan. 

Hyr du ut i andra hand utan tillstånd från föreningen så riskerar såväl du som andrahandshyresgästen att bli uppsagda och bostadsrätten förverkas. Detta kommer förstås att förvarnas i form av att vi tar kontakt med dig som uthyrare.

Läs mer

Regler för uthyrning av bostadsrätt. Här kan du läsa om vad som gäller mellan bostadsrättshavaren och bostadsrättsföreningen. Faktablad från Fastighetsägarnas förening. 

Regler för bostadsrättshavare för uthyrning i andrahand. Här kan du läsa om vad som gäller mellan bostadsrättshavare och andrahandshyresgäst. Faktablad från Fastighetsägarnas förening. 

Allmän information om andrahandsuthyrning av hyreslägenheter. Rättigheter och skyldigheter i samband med andrahandsuthyrning.

Blanketter

Ansökan om andrahandsuthyrning. Blankett som ska skickas till EM, gäller både för hyresrätt och bostadsrätt.

Fullmakt till andrahandshyresgäst Blankett som ska skickas till EM som ger rätt att företräda bostadsinnehavaren vid utlandsvistelse.