!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Inbrottsskydd

Inbrotten ökar i hela landet, även i flerfamiljshus i städer. Uppklarningsprocenten blir allt sämre, delvis p.g.a. att brottslingarna inte ser ut och agerar som de gjort tidigare. Vi har nu ofta internationella gäng som är duktiga på sitt “hantverk” vilket gör att polisen har mindre spår att gå på. Brotten utförs också snabbare. Det som är oroväckande är att brottslingarna på senare tid även gett sig på säkerhetsdörrar under dagtid, vilket visar att de inte är speciellt oroade över att bli upptäckta.

Det finns dock ett antal åtgärder som boende och föreningen kan göra för att minska risken. Flera av dessa är redan genomförda, till exempel säkerhetsdörrar och portkod.

 

Tips på saker som boende kan göra, oftast utan någon större kostnad:

1. Installera en vredkåpa över ytterdörrens låsvred. Detta hindrar tjuven från att använda en låsslunga via brevinkastet.

2. Se till att båda låsen är låsta när ni inte är hemma och att vredkåpan används.

3. Lås överlåset och använd vredkåpan även när ni är hemma. Man bör inte ha tillhållarlåset låst när man är hemma.

4. Lämna inte ut portkod i onödan då detta är ett vanligt sätt för tjuven att få tillträde till fastigheten.

5. Se till att dörrar går i lås efter dig. Det är vanligt att dessas ställs upp.

6. Installera en säkerhetsbrevlåda då den skyddar både mot insyn och låsslunga. Säkerhetsbrevlådan gör att tjuven inte kan upptäcka en brevhög på golvet när ni är bortresta.

7. Stäng alla fönster och balkongdörr när ni inte är hemma. Brott har rapporterats via balkong upp till den 5:e våningen. Håll dessa stängda även när ni sover för att undvika oönskade gäster.

8. Installera fönsterlås och lås på balkongdörr så att det inte räcker med att skära eller knacka ut en mindre del av glaset för att kunna vrida upp dörr/fönster från utsida.

9. Installera ett larm som är kopplat till en larmcentral.

10. Undvik att låna ut nycklar då det händer att dessa blir kopierade även om de är kopieringsskyddade.

 

Föreningen gör följande åtgärder:

1. Separat kod för varje port införes den 1/7 2018.

2. Begränsa antalet nyckeltaggar en boende kan kvittera ut. Det är viktigt att informera styrelsen så fort som möjligt om du har förlorat en tagg. En borttappad tagg som inte blir rapporterad och spärrad kan ställa till det ordentligt då det oftast inte tar lång tid innan förråden blir föremål för tjuvens intresse.

3. Kameraövervakning är ytterligare en åtgärd som kan tas till. Ny lagstiftning träder i kraft Maj respektive Augusti 2018 där det inte längre krävs tillstånd men man måste dock kunna visa ett berättigat intresse.

Några drabbade föreningar har valt att helt ta bort portkod men det förutsätter att man har porttelefon vilket fastigheten inte är förberedd för.

 

Länkar med extra information samt säljare av låsprodukter och larm.

Polisen informerar om bostadsinbrott

Din Byggare har mycket gör det själv tips

Larmkollen ger dig möjlighet att jämföra olika leverantörer av larm

SLR har bland annat en lista av godkända butiker/leverantörer

 

Uppdaterad 2018-12-16 av ML